คิดด้วยตนเองแล้วเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อน

แอปพลิเคชันเพื่อสร้างสรรค์ชั้นเรียนที่ผู้เรียนได้โต้ตอบและมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

LoiLoNote School แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ได้กับชั้นเรียนทุกระดับชั้น สามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ในชั้นเรียนในรูปแบบ Multimedia card และนำการ์ดมาจัดเรียงเป็น Mind map หรือรูปแบบอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ ช่วยให้ผู้เรียนจัดระเบียบความคิดและมองเห็นภาพมุมกว้างของสิ่งที่ได้เรียนไป ซึ่งช่วยสร้างให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active learing และทำให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้น

ทดลองใช้ฟรี คลิกที่นี่

  ติดต่อสอบถาม คลิกที่นี่

เชื่อมต่อการ์ดได้ง่าย ๆ

เชื่อมต่อการ์ดได้ง่าย ๆ

เขียนความคิดของตัวเองลงไปบนการ์ด
สามารถเรียงลำดับการ์ดให้เข้าใจง่ายโดยการลากเส้น ทำให้สามารถสรุปความคิดตนเองในระหว่างเรียนได้อย่างรวดเร็ว


แลกเปลี่ยนการ์ดกันในชั้นเรียน

แลกเปลี่ยนการ์ดกันในชั้นเรียน

ผู้เรียนสามารถเขียนความคิดของตนเองในการ์ดแล้วส่งให้ผู้สอนหรือเพื่อนในชั้นเรียนได้ สามารถใช้เพื่อนำเสนอหรือเปรียบเทียบความคิดของตนเองกับเพื่อนได้ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น


การบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน

การบันทึกความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน

ผลงานการ์ดต่าง ๆ ของผู้เรียน เช่น แบบฝึกหัดและการนำเสนอในชั้นเรียน แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน และอื่น ๆ สามารถบันทึกไว้ในรูปแบบเสมือนสมุดโน้ต ผู้เรียนสามารถย้อนกลับไปดูเมื่อใดก็ได้

LoiLoNote School
รับสมัครโรงเรียนต้นแบบ

ใช้ฟรี 1 ปี!
ร่วมพัฒนาไปด้วยกัน!

LoiLoNote School มีหลายแพลตฟอร์ม!

LoiLoNote School มีหลายแพลตฟอร์ม!

รองรับแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทั้ง iOS (iPhone, iPad), Windows, Android, Chromebook ฯลฯ รวมถึง LTE และ Wi-Fi เพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้กับชั้นเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ด้วย


ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน คลิกที่นี่